Visie

Duurzaam veranderen is volgens Purpose Coaching & Consulting alleen succesvol wanneer deelnemers de aanpak intrinsiek ervaren. Dat vraagt om een waarderende, integrale werkwijze waarbij behoeften op het moment het uitgangspunt zijn.  Wij benaderen veranderprocessen daarom vanuit de principes van organisatiecoaching. De wisselwerking tussen mensen is het startpunt. Het gewenste gedrag in het hier en nu van élke collega staat centraal. Purpose Coaching ondersteunt de organisatie op punten waar behoefte aan is om het gewenste resultaat te bereiken. Wat al goed gaat kan zo blijven.

purpose_coaching_ovalen_02

Bron: Mary Adams – Smarter Companies

Lange adem

Een duurzame gedragsverandering is intensief en impactvol. Bovendien gaat dit altijd gepaard met emoties. Immers, veranderen raakt niet alleen het hart en de ziel van de organisatie maar ook van elke medewerker. Dit vereist geduld, luisteren, reflecteren en weer doorgaan.

Een volledige transformatie naar een Purpose Organisatie vraagt dan ook om een lange adem en vastberadenheid. Maar al na de eerste stap zult u merken dat er beweging in de organisatie is, dat de energie gaat stromen.


De kracht van organisatiecoaching

 
Organisatiecoaching
Traditioneel verandertraject
1. Intrinsiek

Visie dat verandering alleen van binnenuit elk individu mogelijk is; begeleiden via de volgende positie: leidinggevenden blijven zelf eindverantwoordelijk voor de realisatie van gedragsverandering

Top-down

Aanname dat een organisatieverandering top-down is op te leggen/ gedrag is opeisbaar; sturen via de leidende positie

2. Vraaggestuurd

Startpunt interventies is vraag van de betrokkenen: relatie tussen coach en gecoachte én een integrale blik op wat medewerkers en leidinggevenden hier en nu nodig hebben

Aanbodgestuurd

Startpunt interventies is vastomlijnd aanbod van oplossingen vanuit de expertrol (vastgelegd in het veranderprogramma);

3. Ontwikkelperspectief

Dat wat er al wél is, en wat er nog ontbreekt in het hier en nu om het gewenste resultaat te bereiken. Waar werkt het al wel goed? Uitvergroten van pareltjes en deze via de mensen uitbouwen en (wendbaarheid)

Beheersing

Perfect in model krijgen van de organisatie gericht op maximale beheersing (blauwdruk)

4. Handelingsgericht en Pragmatisch

Bevorderen van de interactie in het primaire proces: in hoeverre zijn belangen en posities duurzaam verschoven?

Weten en Begrijpen

Voornamelijk cognitief en lineair opgezet programma

5. Feedback / informeel leren

Gaat uit van wat mensen op verschillende momenten daadwerkelijk doen (incongruenties)

Instructie

Verandermanagementprogramma’s op externe locaties, gaat uit van wat mensen zeggen dat ze doen of behoren te doen (met een ’transfer gap’ tot gevolg)

6. Integrale benadering/regiemodel

Organisatie als onderling afhankelijke eenheden én als een geheel (verbinding tussen zachte kant (cultuur) en harde kant (primaire proces) -> systemische wetmatigheden tussen bovenstroom en onderstroom.

Tayloriaans denken / afdelingsdenken

Organisatie als op te knippen delen/command and control structuur, scheiding beleid en uitvoering-> ontwikkeling van de organisatie geheel bij HR


Contact

Meer weten over onze aanpak? Neem gerust contact met mij op.
tamara.ronteltap@purpose.coach | +31 6 25 64 11 11Postadres: Tweede Wittenburgerdwarsstraat 40, 1018LP Amsterdam
kvk: 67321240
btw: NL131741573B01
iban: NL19ASNB0707752590

Naam
Email
Bericht

Dank u wel! Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er is iets niet goed gegaan. Controleert u alstublieft de velden.
© 2016 - Purpose Coaching | Website door S&S Online Marketing
Purpose Coaching & Consultancy