Purpose Blog

Werkt u als directeur ‘bij’ het bedrijf of ‘aan’ het bedrijf? Het lijkt misschien een onbeduidend onderscheid. Als succesvol directeur zorgt u er immers voor dat het bedrijf groeit en financieel gezond is. U waarborgt de continuïteit en streeft ernaar de beste te zijn. Kortom, u boekt resultaat, en dat is waar het om gaat. Toch? Natuurlijk, zonder omzet en winst zou uw bedrijf geen bestaansrecht hebben. Maar is het ook de bestaansreden van uw bedrijf?

Nee, vast niet. Ooit is het bedrijf door uzelf of uw voorganger(s) opgericht met een missie. En die missie staat vast ook nog steeds keurig geformuleerd in de strategieplannen en jaarverslagen. Maar is die missie nog steeds hetgeen waarvoor iedereen ’s ochtends zijn bed uitkomt? Met andere woorden, wordt er ook nog steeds ´aan´ de reden van het bedrijf gewerkt?

Als de betrokkenheid van medewerkers hiervoor een indicatie is, laten diverse onderzoeken zien dat veel bedrijven te maken hebben met gedemotiveerde en uitgeputte medewerkers. Velen werken ‘bij’ een bedrijf met een beperkte opvatting van waardecreatie: financieel rendement. Betrokkenheid en verbondenheid met andere stakeholders, behalve natuurlijk met de aandeelhouder, is op de achtergrond geraakt. De missie staat niet meer centraal in de bedrijfsvoering. Met wantrouwen en een gevoel van miskenning tot gevolg.

Niet alleen medewerkers maar ook steeds meer klanten verlangen van bedrijven dat ze aantoonbaar een positieve impact hebben op natuur of maatschappij. Dat gaat verder dan een missie. Ze verwachten dat uw bedrijf ernaar streeft de beste voor de wereld te zijn. Dat uw bedrijf streeft naar een purpose met relevantie, een ideologische missie.

Een bedrijfspurpose waar je je aan kunt verbinden, geeft niet alleen een boost aan het werk zelf – intrinsieke motivatie om écht het verschil maken – het maakt uw bedrijf ook onderscheidend, robuust en lerend. Wel zo toekomstbestendig in een wereld die volatiel, onzeker, complex en ambigu (VOCA) is. En dat betekent dus ‘aan’ de reden van het bedrijf werken.

De voordelen van een purpose-gedreven bedrijf zijn er duidelijk, zowel vanuit menselijk als economisch oogpunt. Maar zo gemakkelijk is het blijkbaar niet. Want dan hadden veel bedrijven dat al wel gedaan. 

Purpose-gedreven ondernemen vereist elke dag weer laten zien dat het u en uw bedrijf menens is om de purpose waar te maken. Het vergt toewijding en vakmanschap van elke medewerker. Het vergt leidinggeven met hoofd, buik en hart. Betrokkenheid van elke ketenpartner. Alleen dan zal de klant uw purpose-gedreven onderneming ook als geloofwaardig ervaren. Alleen dan zal de medewerker vanuit eigenaarschap bijdragen aan de toegevoegde waarde voor de klant.

Het omgaan met dilemma’s is misschien wel de grootste uitdaging voor een directeur van een purpose-gedreven bedrijf. Wanneer purpose het kapitaal van uw bedrijf is, is de geloofwaardigheid van uw besluiten kwetsbaar. Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen de belangen van alle stakeholders op korte termijn en de continuïteit van het bedrijf voor de lange termijn? Met taaie vraagstukken waarbij altijd een partij niet blij zal zijn met uw besluit? Hoe hakt u de knoop op een integere wijze door? En beter nog, weet u die verschillende belangen bij elkaar te brengen?

Purpose-gedreven ondernemen is niet soft maar een waardige uitdager op leiderschapscapaciteiten. Het vergt een open blik, overtuigingskracht, emotionele betrokkenheid, verbindend communiceren en last but not least, het lef om op uzelf te reflecteren. Durft u het aan?

The Motown Movement

In Detroit is een geweldig project opgestart door drie studenten van de Technische Universiteit Delft onder de noemer The Motown Movement. Afgelopen zomer was ik in Detroit voor vakantie en heb ik de gelegenheid te baat genomen om er een kijkje te nemen.

De Purpose van The Motown Movement is:
Opschalen van de strijd tegen klimaat verandering door het toegankelijk maken van duurzame huizen voor iedereen.”

Hiertoe heeft The Motown Movement een huis, nu ja bouwval, in Detroit gekocht (vandaar de naam). Deze bouwval transformeren zij met weinig budget en ‘do it yourself’ methodes naar een perfect bewoonbaar, zelfvoorzienend huis.

Zij passen hierbij een waaier van technieken en methodes toe zodat buurtbewoners hieruit inspiratie en motivatie kunnen putten voor hun eigen woning. Het Motown Movement huis fungeert dan ook als werkplaats, educatief centrum en buurthuis.

Ter plekke is duidelijk te zien dat er vorderingen zijn gemaakt. Zo zijn alle ramen vervangen door dubbel glas, zitten er nieuwe deuren in,  is de elektriciteit opnieuw aangelegd, is er een mooie houten trap naar de achterdeur aangelegd,  de moestuintjes staan in bloei en is er een start gemaakt met het drainagesysteem. Heel indrukwekkend allemaal! En dat is nog alleen de buitenkant; de binnenkant heb ik helaas niet kunnen bekijken.

Om het project af te ronden is er meer geld en hulp nodig. Wellicht een mooi doel voor uw organisatie om een steentje aan bij te dragen?

Kijk voor meer informatie op de website The Motown Movement.

Het kapitalisme is gebaseerd op de merkwaardige gedachte dat egoïstische mensen met egoïstische motieven bijdragen aan het welzijn van de samenleving.

John Maynard Keynes was er oprecht van overtuigd dat de ‘egoïstische’ drang om zoveel mogelijk kapitaal te vergaren, ‘geldzucht’ in de termen van Keynes, zou leiden tot een grotere welvaart voor iedereen. Ook de anglo-amerikaanse ‘trikle down theory’ gaat uit van het principe dat verworven kapitaal zal doorsijpelen naar andere lagen van de samenleving.

Inmiddels hebben we de afgelopen 30 jaar ervaren dat ‘geldzucht’ inderdaad een krachtige drijfveer van de mens is gebleken, zo krachtig dat er sprake is van ‘hebzucht’. En al heeft het streven naar kapitaalvergaring weliswaar tot een hoger welvaartsniveau geleid, de ongelijkheid in welvaart is enorm.

Een ander misverstand over winstmaximalisatie is dat het zou voortvloeien uit (Amerikaanse) wetgeving. Lynn Stout (2012) wijst er echter op dat winstmaximalisatie slechts de uitkomst is van een eerder jarenlang gevoerd debat (in de Verenigde Staten) over het doel van een bedrijf. Uiteindelijk heeft de Chicago Business School (met als prominent aanhanger Milton Friedman) dit pleit gewonnen. Het artikel van Friedman “The Social Responsibility of business is to increase its profits” (1970) werd het startpunt voor de eenzijdige focus op winstmaximalisatie. Nergens in de (Amerikaanse) wetgeving is maximale winst voor aandeelhouders vastgelegd. Medewerkers hebben net zoveel rechten als aandeelhouders.

Ondertussen heeft het ‘meer met minder’- adagium ondernemingen bloedeloos gemaakt. De ziel is eruit. Gelijkwaardigheid van belangen voor álle stakeholders is daarom urgenter dan ooit. Niemand wil louter fungeren als ‘resource’ voor de winstmachine. Ook Keynes ging ervan uit dat de mens een natuurlijk verzadigingspunt heeft. In de kern wil elk mens juist van betekenis zijn.

Ook bedrijven kunnen van betekenis zijn, door te handelen vanuit hun ‘purpose’, een hoger doel met relevantie. Winstmaximalisatie staat in dit model ten dienste van deze purpose. Financiële prestaties worden zo weer verbonden aan menselijke waarden. Het gaat nu om het bewerkstelligen van impact voor een betere wereld. Zo ontstaat er weer ‘zingeving’. Dit creëert betrokkenheid en productieve energie bij alle stakeholders. En dit borgt duurzaam succes van een onderneming. Ook voor de aandeelhouder.

Verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld is in toenemende mate de ‘license-to-operate’. Dit blijkt o.a. uit het succes van de ‘Benefit Corporations’ beweging (B-corps). Deze Amerikaanse non-profit organisatie certificeert bedrijven wiens bestaansreden het is om een positief verschil te maken in de wereld, en hiertoe vrijwillig hoge standaarden hanteren. In een zevental Amerikaanse staten en in Italië hebben deze B-Corps zelfs een aparte juridische status gekregen.

Kortom, winstmaximalisatie is één van de mógelijke doelen van een onderneming, het is een managementbesluit, net zo als puposemaximalisatie een managementbesluit is.

Contact

Neem gerust contact met mij op.
tamara.ronteltap@purpose.coach | +31 6 25 64 11 11Postadres: Tweede Wittenburgerdwarsstraat 40, 1018LP Amsterdam
kvk: 67321240
btw: NL131741573B01
iban: NL19ASNB0707752590

Naam
Email
Bericht

Dank u wel! Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er is iets niet goed gegaan. Controleert u alstublieft de velden.
© 2016 - Purpose Coaching | Website door S&S Online Marketing
Purpose Coaching