Author: Tamara

The Motown Movement

In Detroit is een geweldig project opgestart door drie studenten van de Technische Universiteit Delft onder de noemer The Motown Movement. Afgelopen zomer was ik in Detroit voor vakantie en heb ik de gelegenheid te baat genomen om er een kijkje te nemen.

De Purpose van The Motown Movement is:
Opschalen van de strijd tegen klimaat verandering door het toegankelijk maken van duurzame huizen voor iedereen.”

Hiertoe heeft The Motown Movement een huis, nu ja bouwval, in Detroit gekocht (vandaar de naam). Deze bouwval transformeren zij met weinig budget en ‘do it yourself’ methodes naar een perfect bewoonbaar, zelfvoorzienend huis.

Zij passen hierbij een waaier van technieken en methodes toe zodat buurtbewoners hieruit inspiratie en motivatie kunnen putten voor hun eigen woning. Het Motown Movement huis fungeert dan ook als werkplaats, educatief centrum en buurthuis.

Ter plekke is duidelijk te zien dat er vorderingen zijn gemaakt. Zo zijn alle ramen vervangen door dubbel glas, zitten er nieuwe deuren in,  is de elektriciteit opnieuw aangelegd, is er een mooie houten trap naar de achterdeur aangelegd,  de moestuintjes staan in bloei en is er een start gemaakt met het drainagesysteem. Heel indrukwekkend allemaal! En dat is nog alleen de buitenkant; de binnenkant heb ik helaas niet kunnen bekijken.

Om het project af te ronden is er meer geld en hulp nodig. Wellicht een mooi doel voor uw organisatie om een steentje aan bij te dragen?

Kijk voor meer informatie op de website The Motown Movement.

Het kapitalisme is gebaseerd op de merkwaardige gedachte dat egoïstische mensen met egoïstische motieven bijdragen aan het welzijn van de samenleving.

John Maynard Keynes was er oprecht van overtuigd dat de ‘egoïstische’ drang om zoveel mogelijk kapitaal te vergaren, ‘geldzucht’ in de termen van Keynes, zou leiden tot een grotere welvaart voor iedereen. Ook de anglo-amerikaanse ‘trikle down theory’ gaat uit van het principe dat verworven kapitaal zal doorsijpelen naar andere lagen van de samenleving.

Inmiddels hebben we de afgelopen 30 jaar ervaren dat ‘geldzucht’ inderdaad een krachtige drijfveer van de mens is gebleken, zo krachtig dat er sprake is van ‘hebzucht’. En al heeft het streven naar kapitaalvergaring weliswaar tot een hoger welvaartsniveau geleid, de ongelijkheid in welvaart is enorm.

Een ander misverstand over winstmaximalisatie is dat het zou voortvloeien uit (Amerikaanse) wetgeving. Lynn Stout (2012) wijst er echter op dat winstmaximalisatie slechts de uitkomst is van een eerder jarenlang gevoerd debat (in de Verenigde Staten) over het doel van een bedrijf. Uiteindelijk heeft de Chicago Business School (met als prominent aanhanger Milton Friedman) dit pleit gewonnen. Het artikel van Friedman “The Social Responsibility of business is to increase its profits” (1970) werd het startpunt voor de eenzijdige focus op winstmaximalisatie. Nergens in de (Amerikaanse) wetgeving is maximale winst voor aandeelhouders vastgelegd. Medewerkers hebben net zoveel rechten als aandeelhouders.

Ondertussen heeft het ‘meer met minder’- adagium ondernemingen bloedeloos gemaakt. De ziel is eruit. Gelijkwaardigheid van belangen voor álle stakeholders is daarom urgenter dan ooit. Niemand wil louter fungeren als ‘resource’ voor de winstmachine. Ook Keynes ging ervan uit dat de mens een natuurlijk verzadigingspunt heeft. In de kern wil elk mens juist van betekenis zijn.

Ook bedrijven kunnen van betekenis zijn, door te handelen vanuit hun ‘purpose’, een hoger doel met relevantie. Winstmaximalisatie staat in dit model ten dienste van deze purpose. Financiële prestaties worden zo weer verbonden aan menselijke waarden. Het gaat nu om het bewerkstelligen van impact voor een betere wereld. Zo ontstaat er weer ‘zingeving’. Dit creëert betrokkenheid en productieve energie bij alle stakeholders. En dit borgt duurzaam succes van een onderneming. Ook voor de aandeelhouder.

Verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld is in toenemende mate de ‘license-to-operate’. Dit blijkt o.a. uit het succes van de ‘Benefit Corporations’ beweging (B-corps). Deze Amerikaanse non-profit organisatie certificeert bedrijven wiens bestaansreden het is om een positief verschil te maken in de wereld, en hiertoe vrijwillig hoge standaarden hanteren. In een zevental Amerikaanse staten en in Italië hebben deze B-Corps zelfs een aparte juridische status gekregen.

Kortom, winstmaximalisatie is één van de mógelijke doelen van een onderneming, het is een managementbesluit, net zo als puposemaximalisatie een managementbesluit is.

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
tamara.ronteltap@purpose.coach | +31 6 25 64 11 11


Bezoekadres: Nul op de meter kantoor, Zeeburgerdijk 490, Amsterdam
Postadres: Tweede Wittenburgerdwarsstraat 40, 1018LP Amsterdam
KVK: 67321240
BTWnr: NL131741573B01
rek.nr: NL19ASNB0707752590

Naam
Email
Bericht

Dank u wel! Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er is iets niet goed gegaan. Controleer alstublieft de velden.
© Purpose Coaching | Website door S&S Online Marketing